Habitatge Jove

Si estàs pensant en emancipar-te
....

El primer objectiu que Roquetes té clar és que la realitat social dels joves al nostre municipi estava marcada potencialment per la problemàtica en aconseguir el seu primer habitatge i agreujat pel fort creixement immobiliari.
Un altre dels factors que s'ha tingut en compte és el fort creixement demogràfic de la població, que va implicar un augment en les noves construccions a les zones de la perifèria de Roquetes, implicant un despoblament a la zona antiga i en conseqüència l’envelliment poblacional i urbanístic del nucli antic.
Per tal d’evitar aquest factor, es creu convenient adaptar un nou tipus d’ajut per potenciar la rehabilitació d’habitatges situats al nucli històric de la ciutat.
...